Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPEFF) của Mỹ: Phản ứng của các quốc gia và một số hàm ý cho Việt Nam

  • Ngày 25/07/2022
  • Hit 78
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

KHUÔN KHỔ KINH TẾ ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG (IPEF) CỦA MỸ: PHẢN ỨNG CỦA CÁC QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
Thời gian tổ chức: 18/11/2022
Một số mốc thời gian chính

Tên tham luận và tóm tắt gửi trước ngày:                      13/10/2022

Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết:             20/10/2022

Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận:                            03/11/2022

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 

Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.
Trân trọng./.

File