Tin hoạt động

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Giấy mời viết bài cho Hội thảo khoa học “Chính trị xanh: Từ lý luận đến thực tiễn”

  • Ngày 11/07/2022
  • Hit 344
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Ngày 23 tháng 09 năm 2022

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

CHÍNH TRỊ XANH: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
Thời gian tổ chức: 23/9/2022
Một số mốc thời gian chính

Tên tham luận và tóm tắt gửi trước ngày:                      01/9/2022

Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết:             08/9/2022

Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận:                            15/9/2022

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 

Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.
Trân trọng./.

File