Thể lệ gửi bài

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Thể lệ gửi bài tạp chí

 • Ngày 25/03/2022
 • Hit 601
 • Tác giả iwep

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

 1. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới đăng các bài nghiên cứu khoa học, trao đổi các quan điểm học thuật về kinh tế và chính trị thế giới, bao gồm cả về Việt Nam. Bài gửi đăng Tạp chí là bài chưa từng đăng, gửi đăng ở các tạp chí khác. Tác giả chịu trách nhiệm về tính xác thực, độ tin cậy của nội dung thông tin và bản quyền của bài viết.
 2. Bài viết phải có kết cấu rõ ràng, các mục chính được đánh số thứ tự. Tên bài viết, tên các mục, tiểu mục cần ngắn gọn

    Bài viết cần có Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi loại không quá 200 từ, cùng từ khóa (tối thiểu      3 đơn vị từ), phản ánh được nội dung chính, kết quả nghiên cứu và đóng góp mới.

 1. Bài viết được đánh máy vi tính, dùng font chữ Times New Roman, dài tối đa 9.000 từ (kể cả cả chú thích, tài liệu tham khảo), cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5.
 2. Tất cả các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ, bản đồ phải được đánh số theo thứ tự và ghi nguồn rõ ràng. Không sử dụng màu để phân biệt trong biểu đồ, đồ thị.
 3. Tên người, địa danh tiếng nước ngoài được sử dụng trong bài viết phải nhất quán theo một cách phiên âm. Nếu là ngôn ngữ la-tinh thì để nguyên dạng, các ngôn ngữ khác cần chuyển sang phiên âm la-tinh (kèm theo nguyên ngữ trong ngoặc đơn nếu cần). Thuật ngữ tiếng nước ngoài cần dịch sang tiếng Việt, có chú giải giữ nguyên ngữ trong ngoặc đơn, ví dụ: “công nghệ không tiếp xúc” (untact-tech).
 4. Thông tin nguồn tài liệu trích dẫn: Nếu trích dẫn ý, hoặc một đoạn ngắn dưới 5 câu trong bài thì để trong dấu ngoặc đơn theo thứ tự: họ tên tác giả, năm xuất bản. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2015); Nếu trích dẫn nguyên văn, nhiều hơn 5 câu thì cần chỉ rõ số trang, ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2015, tr. 40-41). Các đoạn trích dẫn nguyên văn trong bài để trong dấu ngoặc kép.
 5. Danh mục Tài liệu tham khảo cần có ít nhất 10-15 tài liệu làm rõ các trích dẫn trong bài viết; xếp theo thứ tự ABC, tài liệu tiếng Việt trước, các ngôn ngữ khác sau. Chú thích (nếu có) để ở cuối trang, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5…
 6. Thông tin tác giả để tại trang riêng cuối bài (họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email, mã số thuế) để Tòa soạn tiện liên hệ khi cần thiết.

    Địa chỉ nhận bài: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, Phòng 610, Số 176 Thái Hà,              Đống Đa, Hà Nội;

    Email: tapchikttg@gmail.com

    Tham khảo thêm chi tiết tại website: https://iwep.gov.vn/

 

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

File