Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 8 – 2012

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 3
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

 
Duy Nguyên Lợi: Xu hướng hình thành các FTA trên thế giới và trong khu vực.
3
Bùi Xuân Phong: Kinh doanh bưu chính một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam.
13
Trần Lan Hương: Thị trường lao động các nước Hội đồng Hợp tác vùng vịnh: Đặc điểm và triển vọng.
19
Nguyễn Huy Hoàng: Vai trò của các hành lang kinh tế trong kết nối ASEAN và Đông Á.
28
Trần Đức Huy – Sychantha Thammavong:Tái cấu trúc kinh tế ASEAN: Nhìn từ góc độ điều chỉnh chính sách xuất khẩu.
38

CHÍNH TRỊ – AN NINH THẾ GIỚI

 
Lương Văn Kế: Các hệ hình chuyển động địa chính trị.
48

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 
Khương Duy: Mô hình tăng trưởng: Những chiều cạnh của khái niệm và một số vấn đề ở Việt Nam.
58
Nguyễn Xuân Minh – Trần Quốc Trung: Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
67

THÔNG TIN THAM KHẢO

 
  • Phát triển công nghiệp phụ trợ ở một số nước ASEAN và Việt Nam.
74

File