Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 6 – 2015

  • Ngày 24/08/2022
  • Hit 133
  • Tác giả iwep

KINH TẾ THẾ GIỚI – KHU VỰC

Vũ Tuấn Hưng: Xây dựng và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý của Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Lê Ái Lâm và Nguyễn Hồng Nga: Chính sách cụm liên kết ngành của EU.
Phạm Thị Thanh Bình và Võ Thị Minh Lệ: Gắn kết chính sách xã hội trong phát triển kinh tế ở Hàn Quốc.
Nguyễn Hồng Thu: Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị điện tử toàn cầu của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

VIỆT NAM – CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung và Nguyễn Tiến Dũng: Phân tích tính bền vững của nợ công Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Ngô Văn Vũ: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.
Đặng Minh Đức: Triển khai bảo hiểm nông nghiệp cho cây cà phê khu vực Tây Nguyên.
Nguyễn Duy Lợi, Lê Huyền Trang và Nguyễn Anh Bắc: Chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

File