Tạp chí

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại

Số 10 – 2022

  • Ngày 25/11/2022
  • Hit 10
  • Tác giả iwep
Lê Thu Hà và Nguyễn Hồng Thu: Xu hướng và các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu trong bối cảnh mới
Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Ấn Độ
Nguyễn Thanh Nhã: Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Indonesia từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008
Nguyễn Thị Hiền: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc trong bối cảnh mới
Vũ Nhật Quang: Chính sách phát triển kinh tế số của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Võ Thị Minh Lệ và Đoàn Thị Kim Tuyến: Kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển việc làm xanh
Nguyễn Thị Hồng Nga: Thực tiễn phát triển việc làm xanh của Trung Quốc
Nguyễn Đình Ngân: Phát triển việc làm xanh ở Đức
Trần Thị Quỳnh Trang: Phát triển việc làm xanh ở Việt Nam: Những thách thức chủ yếu

File