Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tiếp Đoàn Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế, Đại học Phúc Đán

  • Ngày 15/04/2024
  • Hit 49
  • Tác giả iwep

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tiếp Đoàn Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước

láng giềng thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế, Đại học Phúc Đán

Ngày 11/4/2024, tại số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (dưới đây gọi tắt là Viện) đã tiếp và trao đổi với Đoàn Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế, Đại học Phúc Đán, Trung Quốc (dưới đây gọi tắt là Đoàn).
Về phía Viện có TS. Hoàng Thế Anh – Phó Viện trưởng; TS. Nghiêm Tuấn Hùng – Trưởng Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh quốc tế và ThS. Võ Hải Minh – Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Thể chế và Hội nhập Quốc tế; ThS. Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia độc lập. Về phía Đoàn có Giáo sư Zhao Weihua (Triệu Vệ Hoa), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng là trưởng đoàn; Tiến sĩ Xue Song (Tiết Tùng) và Tiến sĩ Xue Song (Tiết Tùng). Ngoài ra có sự tham gia của TS. Bùi Thị Thu Hiền và ThS. Chử Đình Phúc Viện Nghiên cứu Trung Quốc.
Tại buổi trao đổi, hai bên đã giới thiệu và chia sẻ thông tin lẫn nhau về thực trạng, xu hướng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Trong đó nhấn mạnh đến làm thế nào để giải quyết những vấn đề khác biệt, bất đồng trong hợp tác kinh tế, vấn đề trên biển, đồng thời cũng nêu ra những khó khăn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng diễn ra quyết liệt… Hai bên nhất trí cho rằng, cần tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi khoa học giữa các cơ quan nghiên cứu của hai nước nói chung và giữa Viện với Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế, Đại học Phúc Đán nói riêng …

Một số hình ảnh buổi trao đổi khoa học

Z5341017659067 755d725d0b84dee18c788a98e3faaff0

Z5341017651369 A3e9f91f38bbd8684be553789c2d4912

Z5341322892752 Bb2f33067de3a335447a43db8898cc4b

Phạm Thị Thái Thanh

File