Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thông báo mời viết bài Hội thảo “Phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới”

  • Ngày 16/05/2024
  • Hit 6
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Tháng 6 năm 2024

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

Phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới

Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 6 năm 2024

QLKH&HTQT: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com

(Nội dung chi tiết Hội thảo vui lòng xem IMG_20240506_0003 đính kèm).

Trân trọng!

 

File

IMG_20240506_0003 ( 1.3 MB / Tải xuống 6)
Tải xuống