Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: “Ảnh hưởng của già hoá dân số đến phát triển kinh tế”

  • Ngày 14/09/2022
  • Hit 102
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: 8:00 - 12:00, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Thứ sáu)

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề:

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÀ HOÁ DÂN SỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thời gian:    8:00 – 12:00, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Thứ sáu)

Địa điểm:    Hội trường 3D, Tầng 3, Nhà A, Viện Hàn lâm KHXHVN, Số 1 Liễu Giai, Hà Nội.

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời./.

(Chi tiết giấy mời và chương trình Hội thảo vui lòng xem file đính kèm)

Trân trọng!

File