Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Hội nghị viên chức, người lao động và lễ phát động phong trào thi đua yêu nước

  • Ngày 23/02/2023
  • Hit 117
  • Tác giả iwep

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của TS. Phí Vĩnh Tường, Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, TS. Hoàng Thế Anh, Phó Viện trưởng, ThS. Võ Hải Minh, Chủ tịch Công đoàn cùng với toàn thể viên chức và người lao động của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

TS. Phí Vĩnh Tường, Quyền Viện trưởng phát biểu, nêu bật ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan và hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (09/9/1983 – 09/9/2023).

Thay mặt ban lãnh đạo viện, TS. Hoàng Thế Anh, Phó Viện trưởng, trình bày Kế hoạch công tác năm 2023, nêu phương châm hoạt động, mục tiêu, phương hướng hành động và các biện pháp thực hiện cụ thể, đồng thời nêu các hoạt động cụ thể của Viện trong năm 2023, trong đó có  các hoạt động chuẩn bị  kỷ niệm 40 năm thành lập Viện.

Hội nghị cũng đã thảo luận, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong các văn bản gồm: Nội quy cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định định mức lao động và khung đánh giá xếp loại viên chức.

Qua thảo luận và đóng góp ý kiến sôi nổi, Hội nghị đã thông qua Kế hoạch công tác năm 2023 và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Viện. Đây là cơ sở để theo dõi thực hiện các công việc chung cũng như công việc của từng cá nhân trong cơ quan năm 2023, tránh công việc bị chồng chéo, giám sát tiến độ thực hiện công việc, kịp thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời, để phong trào thi đua được tổ chức thực hiện một cách khách quan, công bằng, dân chủ.

Trước khi kết thúc Hội nghị và Lễ phát động thi đua, đại diện các phòng, tạp chí và từng viên chức, người lao động của Viện ký kết giao ước, thể hiện tinh thần thi đua, phấn đấu đạt thành tích tốt cho một năm lao động.

 Lãnh đạo Viện và Công đoàn đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Z4129245944702 Dbfe948e4a89db8f725899756003e759

Z4129244459399 170d3220a8e01535dd9c62c7fe611ae4

Z4129242845735 6af512154624c78f9d37b8a0eef9b4bb

File