Sự kiện

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học: “NATO trong thời kỳ cạnh tranh của các cường quốc”

  • Ngày 03/06/2024
  • Hit 22
  • Tác giả iwep
  • Ngày & Giờ: Tháng 9 năm 2024

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học:

NATO trong thời kỳ cạnh tranh của các cường quốc

 

Một số mốc thời gian:

– Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 9 năm 2024

– Thời gian gửi bài viết:           Trước ngày 05/8/2024.

– Bài viết xin gửi email về Phòng QLKH&HTQT: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com

(Nội dung chi tiết Hội thảo vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng!

File