Sách

Xuất bản phẩm

Share Social
Print
Quay lại
Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Thể loại sách
  • Tác giả PGS. TS. Phạm Thái Quốc
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Nội dung
  • Tóm tắt

Sách chuyên khảo: Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam

Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Cuốn sách “Cải cách hành chính công ở một số nước châu Á và bài học cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Quốc gia do Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì và PGS.TS. Phạm Thái Quốc là chủ nhiệm. Sách được nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành tháng 2/2018, gồm 260 trang, khổ in 14,5 x 20,5.

Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở của cách cách hành chính công ở một số nước trên thế giới. Chương này làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của cải cách hành chính công ở một số nước trên thế giới cũng như của cách cách hành chính công ở các nước Châu Á.

Chương 2: Chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước châu Á. Chương này tập trung bàn về chính sách cải cách hành chính ở 3 nước Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản

Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong chương này, tác giả tóm lược quá trình cải cách hành chính công ở Việt Nam Giai đoạn 2001-2010, giới thiệu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tóm tắt những kết quả bước đầu của cải cách hành chính công giai đoạn 2011-2016…