Cơ cấu tổ chức

Tin tức và sự kiện

Share Social
Print
Quay lại

Lịch sử

  • Ngày 13/01/2022
  • Hit 74
  • Tác giả Admin

Địa chỉ: Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại Văn thư: (84-24) 38574112

Fax              : (84-4) 38574316

Email           : iwep@vass.gov.vniwep.htqt@gmail.com

Website       : http://iwep.vass.gov.vn

 

 

STT Họ tên Chức danh
  Lãnh đạo Viện
1 TS. Phí Vĩnh Tường Quyền Viện trưởng
2 TS. Hoàng Thế Anh

Phó Viện trưởng

Phó Tổng biên tập

  Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
3 PGS.TS. Phạm Thái Quốc Phó Tổng biên tập phụ trách
4 TS. Đặng Hoàng Hà Thư ký tòa soạn
5 Đào Việt Hưng
6 Vũ Thị Thảo
7 Nguyễn Thị Thu Hương
  Phòng Hành chính Tổng hợp
8 ThS. Nguyễn Thị Phương Mai Trưởng phòng
9 Nguyễn Thu Hiền Phụ trách kế toán
10 Ngô Phương Lan
11 Nguyễn Hải Quân
12 Nguyễn Thị Thúy
  Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
13 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga Phó trưởng phòng phụ trách
14 ThS. Vũ Nhật Quang
15 ThS. Phạm Thị Thái Thanh
16 Nguyễn Thị Thu Hằng
17 Trần Thị Thu Thủy
Phòng Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính quốc tế
18 TS. Lại Lâm Anh Trưởng phòng
19 ThS. Võ Hải Minh Phó trưởng phòng
20 ThS. Trần Thị Cẩm Trang
21 TS. Trần Thị Hà
22 ThS. Nguyễn Trần Minh Trí
23 TS. Bùi Khắc Linh
 Phòng Nghiên cứu Thương mại và Đầu tư quốc tế
24 TS. Nguyễn Hồng Thu Phó trưởng phòng phụ trách
25 Lê Thu Hà
26 ThS. Lê Thi Thu Hương
27 ThS. Nguyễn Thị Hiền
28 ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh
29 ThS. Nguyễn Thanh Nhã
 Phòng Nghiên cứu Chính trị và An ninh quốc tế
30 TS. Nghiêm Tuấn Hùng Trưởng phòng
31 ThS. Phạm Hồng Tiến
32 ThS. Nguyễn Hồng Bắc
Phòng Nghiên cứu Các vấn đề Phát triển Toàn cầu
33 TS. Võ Thị Minh Lệ Trưởng phòng
34 TS. Chu Phương Quỳnh Phó trưởng phòng
35 PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình
36 TS. Phạm Mạnh Hùng
37 Trần Thị Quỳnh Trang
38 ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến
39 ThS. Nguyễn Đình Ngân
40 ThS. Đồng Văn Chung

 

File